Haminan seudun ERKAT ry

Yleistä

Haminan Seudun ERKAT ry on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksessä on jäseniä Haminan lisäksi Kotkasta, Miehikkälästä ja Virolahdelta ja yhteensä jäseniä on

107. Lisäksi kannatusjäseniä on 14.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on  Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosille 2021 – 2026 laaditun strategian tavoitteiden toteuttaminen, huomioiden paikalliset tarpeet ja vaatimukset.

  • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta
  • toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin, diagnoosiin katsomatta.

Edistämme toiminnallamme jäsentemme ja heidän läheistensä sekä perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus hyvään ja monipuoliseen elämään. Yhdessä tekemällä ja toimimalla voimme vaikuttaa.

Hallitus

Leena Kaipiainen, puheenjohtaja

Pia Lammi, sihteeri/rahastonhoitaja

Tarja Uusitalo, varapuheenjohtaja

Emma Hetevuo, tiedottaja

Tuija Harju

Marianne Päkki

Ville Harju

Esa Muukka

Hannu Kaipiainen

Saini Rikkola

Seija Iivari