Toimintasuunnitelma 2024

Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on pyrkiä toteuttamaan Kehitysvammaisten Tukiliiton
vuosille 2021-2026 laaditun tragedian tavoitteita:
    - Tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä itsemääräämisoikeutta.
      Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja
      arjen toimintoihin, diagnooseihin katsomatta.

Pyrimme toiminnallamme edistämään jäsentemme ja heidän läheistensä yhteiskunnallista
tasa-arvoisuutta ja elämänlaatua

Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous pidetään
kunakin vuonna helmi-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Hallitus

Hallitus muodostuu yhdistyskokouksen valitsemista jäsenistä. Hallitukseen kuuluu
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja sekä 2 ja
enintään 10 muuta jäsentä ja vähintään 0 ja enintään 10 varajäsentä. Jäseninä on
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, heidän omaisiaan ja kehitysvamma-alan
työntekijöitä.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa n. 8 – 12 kertaa vuodessa.

Talous ja kirjanpito

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Lisäksi tuloja saadaan
erilaisten vaalien lipaskeräyksistä olemalla lipasvahtina. Lisätuloa on mahdollisuus
saada järjestämällä pienimuotoisia myyjäisiä/arpajaisia.
Valtakunnallinen kattojärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto voi jakaa STEA:n
myöntämiä avustuksia/toimintarahaa eri hakemuksella, heidän kriteeriensä
täyttämiin toimintoihin.

Tärkeänä toiminnallemme on jäsenistön talkootyö.
Varojen käyttöä varten laaditaan talousarvio ja hallituksen nimeämä rahastonhoitaja
hoitaa rahaliikenteen sekä hallituksen jäsen hoitaa kirjanpidon.

Toiminta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton alueellisen
vaikuttamisen verkkokeskusteluihin/koulutuksiin.
Yhdistyksen hallitus tekee tarvittaessa aloitteita ja/tai esityksiä Haminan kaupungille
saadaksemme tasapuolista kohtelua esim. kansalaisopiston kursseihin verrattuna
muulle väestölle järjestettävään tarjontaan.

Virkistystoiminta

  •  Kesäkuussa retki Olga Temosen farmille
  • Heinäkuussa teatteriretki
  • Elo – syyskuussa ulkoilupäivä
  • Marras – joulukuussa pikkujoulu

Yhteistyö

Tavoitteena lisätä yhteistyötä seurakunnan kanssa.
Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kansalaisopiston kanssa mahdollisuuksien mukaan
kurssien ideoimisessa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Edunvalvontaan ja muihin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asioiden hoitoon
teemme tarvittaessa yhteistyötä oman alueemme aluekoordinaattorin kanssa ja
tarvittaessa konsultoidaan Tukiliiton vammaispalvelun asiantuntijoita ja lakimiestä.

Tiedottaminen

Jäsenistölle tapahtumista yms. tiedottaminen tapahtuu kotisivujen, facebookin ja instagramin kautta. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa postitse/sähköpostilla lähetettävällä jäsentiedotteella.
Hallituksen jäsenten keskinäinen tiedottaminen/kokouskutsut hoidetaan
sähköpostin välityksellä ja tarvittaessa puhelimella.
Lisäksi käytämme yleisen kokouksen hyväksymää lehteä ilmoittelussamme.

Talous

Jäseniltä peritään kehitysvammaisten Tukiliiton kautta syyskokouksen määräämä
jäsenmaksu. Yhdistyksen varoja kartutetaan osallistumalla valtakunnallisiinn Pieni
Ele keräyksiin.

Yhdistyksemme hakee Haminan kaupungin yhdistysavustuksia ulkoilupäivän
järjestämiseen. Tutkimme lisäksi vuoden 2024 Tukiliiton toimintarahan mahdollisen
anomisen, kun selviää siihen liittyvät kriteerit.