Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Toimintasuunnitelma 2022

YLEISTÄ

Haminan Seudun ERKAT ry on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksessä on jäseniä Haminan lisäksi Kotkasta, Miehikkälästä ja Virolahdelta ja yhteensä jäseniä on

118. Lisäksi kannatusjäseniä on 5.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on pyrkiä toteuttamaan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosille 2021–2026 laaditun strategian tavoitteita.

  • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta
  • toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin, diagnoosiin katsomatta.

Pyrimme toimimaan edistääksemme jäsentemme ja heidän läheistensä sekä perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus hyvään ja monipuoliseen elämään.

Yhdessä tekemällä ja toimimalla voimme vaikuttaa.

 

HALLINTO

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

 

Hallitus

Hallitus muodostuu yhdistyskokouksen valitsemista jäsenistä. Jäseninä on erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, heidän omaisiaan ja kehitysvamma-alan työntekijöitä.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa n. 5–8 kertaa vuodessa.

Lisäksi yhdistyskokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Talous ja kirjanpito

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Lisäksi tuloja saadaan erilaisten vaalien lipaskeräyksistä olemalla lipasvahtina. Lisätuloa on mahdollisuus saada järjestämällä pienimuotoisia myyjäisiä/arpajaisia.

Valtakunnallinen kattojärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto voi jakaa STEA:n myöntämiä avustuksia/toimintarahaa eri hakemuksella, heidän kriteeriensä täyttämiin toimintoihin.

Tärkeänä toiminnallemme on jäsenistön talkootyö.

Varojen käyttöä varten laaditaan talousarvio ja hallituksen nimeämä rahastonhoitaja hoitaa rahaliikenteen sekä kirjanpidon kokonaisuudessaan.

 

 

TOIMINTA

Varsinainen toiminta

Sote-uudistukseen liittyen pyrimme osallistumaan mahdollisuuksien mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton alueellisen vaikuttamisen verkkokeskusteluihin/koulutuksiin.

Yhdistyksen hallitus tekee tarvittaessa aloitteita ja/tai esityksiä Haminan kaupungille

saadaksemme tasapuolista kohtelua esim. kansalaisopiston kursseihin verrattuna

muulle väestölle järjestettävään tarjontaan.

Syys- ja kevätkokouksen lisäksi pyritään pitämään erityistä tukea tarvitsevien vanhemmille, läheisille sekä myös ERKOILLE itselleen keskusteluilta vuoden 2022 keväällä ajankohtaisista asioista/toiveista, teemana sana on vapaa/ideointi ilta.

 

Virkistystoiminta

Koronatilanteen huomioon ottaen.

  • kesäretki
  • ulkoilutapahtuma joko keväällä tai syksyllä
  • perinteinen pikkujoulu

Yhteistyö

Tulevana vuonna tehdään yhteistyötä seurakunnan kanssa

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kansalaisopiston kanssa mahdollisuuksien mukaan kurssien ideoimisessa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Kymen Tukipiirin kanssa tehtävä yhteistyö kattaa osallistumisen yleisiin kokouksiin,

mahdollisiin järjestettäviin koulutuksiin sekä virkistystoimintaan liittyviin tapahtumiin.

Edunvalvontaan ja muihin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asioiden hoitoon

teemme tarvittaessa yhteistyötä oman alueemme aluekoordinaattorin kanssa ja tarvittaessa konsultoidaan Tukiliiton vammaispalvelun asiantuntijoita ja lakimiestä.

 

Tiedottaminen

Jäsenistölle tapahtumista yms. tiedottaminen tapahtuu kotisivujen www.haminanerkat.fi ja Facebookin https://www.facebook.com/Haminan-seudun-ERKAT-ry-1276200315745365/ kautta.

Lisäksi kaksi kertaa vuodessa postitse/sähköpostilla lähetettävällä jäsentiedotteella.

Pyrimme uusimaan yhdistyksen esitteen ajan tasalle ja jakamaan esitettä eri toimipaikkoihin mm. terveyskeskus, sairaala, neuvola, kirjasto jne.

Hallituksen jäsenten keskinäinen tiedottaminen/kokouskutsut hoidetaan sähköpostin välityksellä ja tarvittaessa puhelimella.

Lisäksi käytämme yleisen kokouksen hyväksymää lehteä ilmoittelussamme.

 

Talous

Jäseniltä peritään kehitysvammaisten Tukiliiton kautta syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Yhdistyksen varoja kartutetaan osallistumalla valtakunnalliseen Pieni

Ele keräykseen Aluevaaleissa: ennakkoäänestys 12-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022.

Hallitus tutustuu lisäksi vuoden 2022 toimintarahan anomiseen ja mikäli on mahdollista, tehdään anomus hakuajan puitteissa tammikuu 2022.

 

Edellä olevaan toimintasuunnitelmaan perustuen yhdistyksemme hallitus vuodelle 2022 tulee pitämään ideointi illan tarvittaessa iltoja ja perehtymään tarkemmin sen

sisällön tuomiin tehtäviin.